Odświeżanie danych w tabeli przestawnej

Tabela przestawna jest bardzo wszechstronnym i elastycznym narzędziem, które wspomaga skuteczną analizę danych. Bazuje ona na odpowiednim zbiorze danych źródłowych (wskazówki na ich temat znajdziesz TUTAJ). Co zatem w przypadku, gdy w danych źródłowych zajdzie zmiana? Czy tabela przestawna „widzi” zmiany danych źródłowych?

Okazuje się, że dane źródłowe tabel przestawnych można w każdej chwili zaktualizować. W tym celu należy przejść do zakładki Opcje dla narzędzi tabel przestawnych, a następnie wybrać przycisk Odśwież. Można także zastosować skrót klawiszowy: Alt+F5 (POZNAJ więcej szczegółów na temat tabel przestawnych).

Jeżeli potrzebujesz natomiast jednocześnie zaktualizować wiele tabel przestawnych, kliknij na strzałkę przy opcji Odśwież i z listy rozwijanej wybierz Odśwież wszystko.

Dostępna na tej liście opcja Odśwież stan jest potrzebna w sytuacji, gdy odświeżanie trwa zbyt długo.

Automatyczne odświeżanie danych

Istnieje możliwość wyboru takich ustawień, aby dane źródłowe tabeli przestawnej aktualizowały się automatycznie podczas każdego otwierania skoroszytu. W tym celu:

  1. Po kliknięciu dowolnej komórki w tabeli przejdź do zakładki Opcje dla Narzędzi tabel przestawnych i wybierz pozycję Opcje w grupie Tabela przestawna.
  2. W oknie, które się wyświetli, przejdź do zakładki Dane i zaznacz opcję Odśwież dane podczas otwierania pliku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *