Po co stosujemy tabelę przestawną? Część I

W Zależności od charakteru wykonywanej pracy tabele przestawne mogą wykorzystywane być w różnych celach. Do rodzajów wykorzystania tabel przestawnych zaliczamy:

Analiza

Tabele przestawne mogą być wykorzystywane do wyjaśnienia ilości zawartości. Duża ilość symbolizuje, iż tabela zapisana w Microsoft Excel składa się z kilku kolumn arkusza a także wierszy w tabeli. Taka tabela przypomina te znajdujące się w bazach danych. Przez analizę należy rozumieć proces wyciągania wniosków na podstawie treści znajdujących się w arkuszu.

Agregacja

Za pośrednictwem zakresu przestawnych użytkownik ma możliwość połączyć różne grupy treści, zgodnie z własnymi preferencjami. W wyniku tego tabela składająca się z liczby danych które zostały przedstawione bardziej przejrzystą techniką w tabeli mieszczącej się w całości na ekranie monitora.

Podsumowanie

Z wykorzystaniem obszaru tabeli przestawnej, użytkownik w łatwy sposób może wykonać podsumowania zawartości zawartych w bazie danych w wybranej przez siebie formie. Możliwe jest obliczanie sumy liczby dla wybranych grup treści, zliczanie ilości wystąpień pewnych zapisów w bazie danych, obliczanie wskaźników statystycznych, czy szukanie największych oraz najmniejszych wartości w określonej zakładce treści.

Rekonfiguracja

Narzędzie to pozwala na błyskawiczną rekonfiguracje sposobu prezentowania treści, w celu w przeciągu więcej niż jednej sekund otrzymać kompletnie nową listę, zbudowaną na bazie tych samych treści, prezentujące pozostałe dane na ich temat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *