Procenty w sumach częściowych tabeli przestawnej

Wyobraź sobie sytuację, że dysponujesz tabelą przestawną przedstawiającą wyniki osiągnięte przez przedstawicieli handlowych w ciągu roku. Twoim zadaniem jest policzyć, jaką część stanowi osiągnięta sprzedaż w poszczególnych miesiącach w odniesieniu do wartości rocznej. Można zrobić to ręcznie, aczkolwiek Excel udostępnia narzędzia pozwalające wyświetlać wartości jako wartości procentowe.

POZNAJ najczęściej popełniane błędy podczas pracy z Excelem.

Ustawianie wartości procentowych w polach wartości

Aby wyświetlić wartości procentowe w polach wartości:

 1. Zaznacz pola, do których mają zostać wstawione wartości procentowe i wybierz na wstążce opcję Ustawienia pola.
 2. Po wyświetleniu okna przejdź do zakładki Pokazywanie wartości jako.
 3. Wybierz z rozwijanej listy sposób prezentowania danych.

Dostępne rodzaje wyświetlanych wartości procentowych

Excel udostępnia użytkownikowi kilkanaście opcji wyświetlania wartości procentowych (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ):

 1. Bez obliczeń – wyświetlona zostaje wartości wprowadzona do pola
 2. % sumy końcowej – wartości wyświetlone zostają jako procent sumy końcowej wartości w całej tabeli lub konkretnych komórek.
 3. % sumy kolumny – wartości wyświetlone zostają jako procent sumy wybranej kolumny lub konkretnych komórek.
 4. % sumy wiersza – wartości wyświetlone zostają jako procent sumy wybranego wiersza lub konkretnych komórek.
 5. % z – wyświetlona zostaje wartości w procentach obliczonego od wskazanego Elementu podstawowe w Polu podstawowym.
 6. % sumy wiersza nadrzędnego – wyświetlona zostaje wartość obliczona na podstawie wzoru: wartość danej komórki/wartość wiersza nadrzędnego
 7. % sumy kolumny nadrzędnej – wyświetlona zostaje wartość obliczona na podstawie wzoru: wartość danej komórki/wartość kolumny nadrzędnej
 8. % sumy elementu nadrzędnego – wyświetlona zostaje wartość obliczona na podstawie wzoru: wartość danej komórki/wartość komórki nadrzędnej wskazanej w Polu podstawowym
 9. Różnica – wyświetlona zostaje wartość obliczona na podstawie odejmowania od komórek wskazanych w Elemencie podstawowym w Polu podstawowym
 10. % różnicy – wartość wyświetlona zostaje w procentach w wyniku odejmowania wartości od komórek wskazanych w Elemencie podstawowym w Polu podstawowym
 11. Suma bieżąca w – wartości wyświetlone zostają jako wartości następnych elementów wskazanych w Polu podstawowym jako suma biężąca.
 12. % sumy bieżącej w – wartości wyświetlone zostają jako wartości procentowe następnych elementów wskazanych w Polu podstawowym jako suma biężąca.
 13. Porządkuj od najmniejszych do największych – wartości posegregowane zostają w kolejności od najmniejszych do największych
 14. Porządkuj od największych do najmniejszych – wartości posegregowane zostają w kolejności od największych do najmniejszych
 15. Indeksy – wyświetlona zostaje wartości obliczona według wzoru: wartości komórki * suma całkowita/Końcowa suma wiersza * końcowa suma kolumny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *